YAŞANACAK BİR TÜRKİYE İÇİN 7 HAZİRAN’DA SANDIĞA

Ana Sayfa » Köşe Yazarları » YAŞANACAK BİR TÜRKİYE İÇİN 7 HAZİRAN’DA SANDIĞA
Paylaş
Tarih : 13 Mayıs 2015 - 16:47

Hükümete göre Türkiye her alanda gelişiyor, büyüyor, zenginleşiyor. Yine hükümetin iddiasına göre Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisine sahip. 2023 yılında dünyanın en büyük ilk 10 ülke arasında yer alacağı yönünde. İddialar tamamda bir de gerçekler var. Türkiye’nin yüzde kaçı için geçerli söylenenler. Sadece %10.

Tür­ki­ye nü­fu­su­nun % 10’luk dilimini oluşturan  en zen­gin ta­ba­ka­sı Türkiye’nin ge­lir­le­ri­nin 31.1’i­ni alıyor. Tür­ki­ye­’de 12 mil­yon 225 bin ki­şi, ay­lık 376 li­ra ge­lir­le yok­sul­luk sı­nı­rı al­tın­da ya­şı­yor. Devlet zenginleştikçe halk fakirleşiyor. Türkiye’de her 100 ki­şi­den 40’ı si­gor­ta­sız ça­lı­şı­yor.

Tür­ki­ye’de İş Bul­ma Ku­ru­mu’­na baş­vu­ran ki­şi sa­yı­sı 2013’te 2 mil­yon 747 bin ki­şi. İş­çi ölüm­le­rin­de Av­ru­pa bi­rin­ci­si­yiz.  Fer­di ve kre­di kar­tı bor­cu­nu öde­ye­me­yen ki­şi sa­yı­sı 1 mil­yon 82 bin 684 ki­şi.

İşte rakamlarla ülkenin durumu. Eğitimde, sağlıkta, kadın hakları, insan haklarında  durum farklı değil. Şimdi tüm bunları görme, duyma ve duyurma zamanı .

Türkiye’nin en zengin %10’luk tabasına giremediyseniz vay halinize. AKP’ye oy veren bu %10’luk dilimi anlamak mümkün de peki diğerlerini anlamak mümkün değil. Bu dilimin daha da zenginleşmesi için oy verenler açın gözünüzü artık. İşsiz olan sen, borçlu olan sen, ötelenen sen; daha ne kadar razı olacaksın bu duruma.

Şimdi umutları yeniden yeşertme zamanı işsizler için, borçlular için, emekliler için, kadınlar için, çocuklar için kısacası herkes için, gelecek için…

İşte CHP’nin seçim bildirgesinden bölümler:

“Ülkemizdeki en büyük dönüşümleri gerçekleştiren CHP, Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu ortamda da tarihi sorumluluğunun farkındadır.”

“İnsani kalkınmışlık çağdaş dünyada başarının ana ölçütüdür. İnsani kalkınmışlık için doğa ile uyum içinde gelişen bir ekonominin yanı sıra güçlü kurum ve kurallara sahip bir demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin korunduğu bir hukuk düzeni gereklidir. Yaratıcı ve yenilikçi sektörlerin önünün açıldığı bir yatırım ortamı ve eğitim, sağlık, barınma gibi sosyal hizmetlerin kaliteli ve ulaşılabilir olduğu bir sosyal devlet gereklidir. CHP sosyal devleti güçlendirecektir. CHP iktidarında, hak temelli bölüşüm politikaları ve ücretsiz, kaliteli sosyal hizmetler ile desteklenen tüm emekçiler ekonominin temel dayanağı olacaktır.”

“Büyük dönüşüm hedeflerine ulaşmak için, yapılacak siyasette uzlaşmacı ve birleştirici bir dil kullanılacaktır. CHP bölen değil birleştiren; kavga çıkaran değil barıştıran; yurttaşını azarlayan, yurttaşına tokat atan, yere düşene tekme atan değil yurttaşlarına hesap veren; herkese demokratik hoşgörü ile yaklaşan, yurttaşının önünde hizmet için eğilen bir iktidar anlayışıyla hareket edecektir.”

İşte CHP’nin seçim vaatlerinden bazıları :

– Aile sigortası ile hiçbir ailenin geliri 720 liranın altında olmayacak.

– En düşük net emekli maaşı 1.500 TL olacak.

– Emekli maaşları arasındaki farkı kaldırmak için intibak yasası çıkarılacak.

-Emekli maaşlarından 12 kalemde alınan katkı payları kaldırılacak.

– Dini bayramlarda emeklilere bir maaş ikramiye verilecek.

-Maaş artışlarında gıda enflasyonu dikkate alınacak.

-Taşeron sömürüsüne son verilecek.

-Genel Sağlık Sigortası adı altında vatandaşlardan mecburi olarak alınan yüksek    katılım paylarına dayalı sistem kaldırılacak, dar gelirli vatandaşların sağlık hizmetlerinden kamu güvencesiyle yararlanacağı bir sistem kurulacak.

-Çocuk emeği sömürüsüne son verilecek, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

– Kamuda işe girmede ve yükselmede, ahbap çavuş ilişkisi, torpil değil liyakat esas alınacak.

– Tarım alanında istihdam yaratmak için yeni tarım projeleri oluşturulacak.

– Tüm kimlikler için adalet ve özgürlükler sağlanacak,

– YÖK kaldırılacak.

Seçilmiş Krallıklar değil, kuvvetler ayrılığı demokratik sistemi yeniden inşa edilecek.

– Sarı sendika değil emekçi sendikası,

– Parasız bilimsel eğitim her çocuğun hakkı

-Kadına şiddete sıfır taviz

-Rantı değil, insanı önceleyen çağdaş kentleşme anlayışı

CHP’nin Seçim Bildirgesi metninin tamamını okumadan  7 Haziran’da oy

vermeyin.

Yaşanacak bir Türkiye için, haydi Türkiye 7 Haziran’da sandığa..

Etiketler :

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

Oyların ne kadarı emanet ve hükümet nasıl kurulacak?
Oyların ne kadarı emanet ve hükümet nasıl kurulacak?

  Bir genel seçimi daha geride bıraktık. CHP’nin tek başına oylarını yükseltmesi AKP’nin hükümeti

Bir Koşu Devrim Deniz- Yusuf-Hüseyin
Bir Koşu Devrim Deniz- Yusuf-Hüseyin

(‘68’DEN ‘78’E BİR KOŞU DEVRİM) DENİZ-YUSUF-HÜSEYİN Esat Korkmaz   ‘68 Ruhu’nda sistemin doğasına

Bir Adım Daha
Bir Adım Daha

Farkında mısınız? İşten ,okuldan gelirken, alış-verişe giderken otobüste, vapurda gözlerini yatırıp uzaklara dalan gencin sizinle